Skip to main content

Responsabilitate socială

Responsabilitatea socială corporativă este de multă vreme in focusul soluțiilor Grupului Edenred. Tichetul de masă a apărut inițial ca urmare a unei probleme sociale: încurajarea angajaților să ia o pauză de prânz și îmbunătățirea condițiilor de igienă alimentară.

Abordarea noastră privind responsabilitatea socială corporativă se referă la trei priorități:

  • ideal

    Promovarea unei alimentații sănătoase

  • ideal

    Reducerea impactului activităților de zi cu zi ale Grupului asupra mediului

  • ideal

    Sprijinim, de asemenea, dezvoltarea comunităților locale din 45 de țări din întreaga lume

Edenred se angajează să se asigure că practicile comerciale ale Grupului respectă reglementările locale și practicile de afaceri etice, contribuind astfel la consolidarea competitivității sale globale. Aplicabil tuturor angajaților și furnizorilor, codul nostru de etică este mărturia abordării noastre față de dezvoltarea durabilă. În plus, în calitate de semnatar al inițiativei ONU Global Compact, Edenred se angajează să-și promoveze valorile de bază cu respectarea drepturilor omului, a reglementărilor în materie de muncă și a bunelor practici ecologice.

#